Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2014

Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter

October 04 2014

8981 bb27 500
Reposted frombeckycue beckycue

December 04 2011

Hay que tomar la muerte como si fuera aspirina. / Śmierć powinno się brać jak aspirynę.
Reposted bythekillerinthecrowdwindofchangeEphemeralczarnymarcinmarcin
3781 96d5
Reposted bybayabeckycue
There is no friend as loyal as a book.
Reposted bythekillerinthecrowdimmuffwrobeleksfetervigilAmericanlover
3713 6cae
3710 4c45

December 02 2011

Ernest Hemmingway popełnił samobójstwo, strzelając sobie w usta z dubeltówki. Dlaczego to zrobił? Są dwie teorie. Pierwsza - że chciał sam decydować o swoim losie i sam wybrać moment, gdy pożegna się z tym światem. Druga - że osiągnął już wszystko, co mógł w życiu osiągnąć (był bogaty, sławny i szczęśliwy), więc mogłoby mu się przydarzyć już tylko nieszczęście, czego chciał uniknąć. Życie uważał za grę, którą wygrał i w odpowiednim momencie zakończył.
Reposted bythekillerinthecrowdimmuffwindofchangepornografiasummerwinenoelyabiszkoptowylukdeath-is-my-friendcalineczkakonfetkaparachutetararrarossesplusgoniminusvigilverou
1341 0412 500
Reposted byillu23sfeter
Ulubionym moim autorem jest Mark Twain. Z trzech powodów: pisze dobrze, bawi mnie i... nie żyje.
... i ja, taki stary, co będzie żył aż do śmierci..
8965 aff2
Reposted bypapraisedeadbarton
Wesołość jest rodzajem odwagi.
8884 9fb4
Reposted bypapraisedeadbarton
8873 5126
Reposted bypapraisedeadbarton

December 01 2011

6648 9db0
Reposted bysmenaneilaness
Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami.
Reposted byFromMyInterior FromMyInterior
1505 ac34
1351 72c4 500
Lipiec 1953 r. E. Hemingway z Adamo, dyrektorem pogrzebowym w San Indelfonso, miejscu, w którym dzieje się akcja powieści "Komu bije dzwon".
Reposted bypapraisedeadatrament09mojafikcja

November 30 2011

Chciałem, żeby to był prawdziwy stary człowiek, prawdziwy chłopiec, prawdziwa ryba i prawdziwy rekin. Jeśli mi się to udało, jeśli są prawdziwi, oznacza to bardzo wiele. Najtrudniej jest stworzyć coś naprawdę prawdziwego, a może nawet prawdziwszego od prawdy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl